SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP.

Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych.

System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

W ramach tego projektu Przedsiębiorstwo Koordynacji Spedycji TORM Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 21600 PLN.