Logistyka, magazynowanie, przeładunki

W zakresie naszych usług zapewniamy:

  • operacje przeładunkowe, 
  • składowanie krótko i długoterminowe, 
  • sortowanie, kompletacja, konfekcjonowanie, przepakowywanie, foliowanie i etykietowanie, 
  • raportowanie stanów magazynowych oraz kontrola jakości, 
  • dystrybucję i transport krajowy oraz międzynarodowy,
  • usługi dodatkowe (ubezpieczenia, elektroniczny obieg dokumentów).