Przez wiele lat zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie w branży transportowo – logistycznej oraz poznawaliśmy jej podstawy uczestnicząc w procesach transportowych na wszystkich europejskich rynkach. Byliśmy pomysłodawcami wielu innowacyjnych projektów usprawniających działalność transportową i spedycyjną a zarazem mających na celu podniesienie satysfakcji klienta. Większość z nich wprowadziliśmy w życie i do dzisiaj bazują i opierają się na nich największe firmy transportowe na Pomorzu.